ICT Blog: Joost Arnold: Minder voorraad: meer winst!

Voorraad Reductie Planning is het proces waarbij de voorraden worden beperkt om zodoende de cash positie te verbeteren en te voorkomen dat voorraad artikelen over de houdbaarheidsdatum heen gaan. Een goede planning en intelligente manier van inkopen helpt planners om hierbij fouten te voorkomen. Natuurlijk zijn er veel maatregelen mogelijk om voorraden te beperken.

In dit blogverhaal zal ik er 5 benoemen:

1. Beperk levertijden van leveranciers
Wanneer leveranciers sneller kunnen leveren of alternatieve leveranciers geselecteerd kunnen worden die dat kunnen kan het inkoopproces worden verkort. Langere levertijden van leveranciers hebben tot gevolg dat een grotere veiligheidsvoorraad gehanteerd moet worden zodat tijdig aan klanten kan worden geleverd. Het hanteren van hogere voorraadniveaus brengt hogere kosten voor opslag met zich mee. Korte levertijden geven planners meer flexibiliteit wanneer het gaat om het moment van aanvullen van de voorraad. Bovendien wordt het risico verkleind dat artikelen in het magazijn niet meer aan klanten geleverd kunnen worden doordat ze verouderd raken.

2. Voorkom verouderde voorraad
Verouderde voorraad betreft artikelen die op voorraad staan maar waarvoor helemaal geen vraag is. Door voortdurend zicht te hebben op welke artikelen in de afgelopen periode niet verkocht zijn kan voorkomen worden dat onnodig hoge voorraden worden aangehouden. Door de levenscyclus van producten maandelijks te bewaken worden veranderingen in patronen snel ontdekt zodat daarop tijdig actie kan worden ondernomen. Het dynamisch bewaken van vraag patronen helpt een organisatie vraag en voorraad, op basis van een werkelijk actuele forecast, op elkaar af te stemmen. Verouderde voorraad heeft een nadelig effect op het werkkapitaal, verhoogt de voorraadkosten en kan zelfs ruimte bezet houden die veel beter voor snel lopende producten gebruikt zou kunnen worden. Het, met korting verkopen, van verouderde voorraad kan een negatief effect hebben op de korte termijn winst maar die kan worden opgeheven door het positieve effect van kostenreductie van de voorraad.

3. Optimaliseer ordergrootte en inkoop frequentie
Wanneer order forecast en inkoop proces goed op elkaar zijn afgestemd draagt dat bij aan de doelstelling van de organisatie om genoeg in te kopen om aan de klantvraag te voldoen zonder te veel artikelen op voorraad te houden. Met leveranciers kan onderhandeld worden over de minimum bestel hoeveelheden. Vaker kleinere hoeveelheden bestellen zorgt ervoor dat de lange termijn risico’s van veel voorraad worden voorkomen. Tegelijkertijd wordt het voor de organisatie gemakkelijker om flexibel te zijn en te reageren op een veranderende vraag van klanten.

4. Centraliseer het voorraad beheer
Voor het integraal plannen van voorraden binnen de hele keten, van fabrikant tot eindafnemer, worden vaak verschillende op zichzelf staande voorraad management systemen gebruikt. Het optimaliseren van de voorraden binnen de gehele keten is, voor veel organisaties, een ingewikkeld proces. Het is dus logisch te beginnen met het optimaliseren van de voorraad die, binnen de eigen organisatie, over meerdere locaties verdeeld is. Daarbij denken we niet alleen over de minimale voorraden per magazijn of magazijnlocatie maar ook over de werkvoorraad die op de werkvloer of in de bus van de service monteur aanwezig moet zijn. Door aantallen en verbruik per locatie te monitoren kan het voorraad niveau per locatie worden geoptimaliseerd. Het slim verdelen van de totale voorraad over de verschillende locaties helpt om de service graad naar klanten te verhogen en de totale voorraad te reduceren. Zowel het centraliseren van het eigen voorraadbeheer als het inzicht in de voorraad binnen de hele keten dragen bij aan een slimmere planning en inkoopbeleid.

5. Continue proces van voorraad reductie
Alle eerder genoemde maatregelen helpen om de voorraad hoeveelheden te beperken (en er zijn er nog wel meer te bedenken). Hoewel deze maatregelen zeker een effect zullen hebben worden werkelijke doelstellingen alleen maar behaald wanneer hierop voortdurend wordt gestuurd. Om dat te kunnen doen kan gebruik gemaakt worden van verschillende rapportages en processen:
- ABC analyses.
- Voorraad tellingen.
- Managen van de minimum (of veiligheids-) voorraden per artikel.
- Managen van de productlevenscyclus.
- Managen van de economische bestel hoeveelheden.

Lees verder via link op ICT Advies

 

Cisco - MerakiCitrixExact SoftwareHPEMicrosoftVodafone Ziggo