Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging
Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van data zijn van groot belang voor u en ons. Om deze aspecten te waarborgen binnen TCC The Computer Company  maken wij gebruik van de internationale erkende norm voor informatiebeveiliging ISO 27001 en NEN 7510.

Deze normen specificeren eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS).
Conform ISO 27001 en NEN 7510  hebben wij een Informatiebeveligingsbeleid opgesteld met daarin de volgende doelstellingen:

• Beschikbaarheid
Het waarborgen dat geautoriseerde gebruikers op de juiste momenten toegang hebben tot relevante informatie en aanverwante bedrijfsmiddelen.

• Integriteit 
Het waarborgen van de correctheid en de volledigheid van de informatie en de verwerking daarvan.

• Vertrouwelijkheid (exclusiviteit)
Het waarborgen dat informatie alleen toegankelijk is voor degenen die hiertoe geautoriseerd zijn.
Dit beleid en het hele ISMS dienen in overeenstemming te zijn met de in de wet- en regelgeving gestelde eisen die zowel relevant zijn voor de organisatie op het gebied van informatiebeveiliging, privacywetgeving, klant gerelateerde wetgeving en normen, als ook met de contractuele verplichtingen.

Meer informatie
Als u vragen heeft over ons informatiebeveligingsbeleid, ons ISMS en wat dit betekent voor u als klant of leverancier, dan kunt deze sturen naar privacyofficer@thecomputercompany.nl.

 

Cisco - MerakiCitrixExact SoftwareHPEMicrosoftVodafone Ziggo