Modulaire Service Overeenkomst

De Modulaire Service Overeenkomst (verder te noemen MSO) is in 1994 tot stand gekomen en kent inmiddels vele tevreden gebruikers. Jaarlijks worden nieuwe MSO modules toegevoegd om de MSO nog beter aan te laten sluiten bij de wensen van tevreden klanten in een veranderende markt.

In de meest uitgebreide vorm is Perfection een totale automatiseringspartner die als een interne automatiserings­afdeling functioneert en alle werkzaamheden op het gebied van hard- en software alsmede het systeembeheer voor u verzorgt.

Waarom?
De mogelijkheden van automatisering worden steeds veelzijdiger. Nieuwe mogelijkheden worden in een hoog tempo op de markt gebracht, waardoor u in staat bent om uw  organisatie sneller en efficiënter te laten opereren. Steeds meer van uw bedrijfskritische processen worden met behulp van automatisering verzorgd. Misschien bent u zich er (nog) niet bewust van dat het niet kunnen werken met de geïnstalleerde programmatuur of aanwezige gegevens kan leiden tot vertragingen of zelfs tot stagnatie van uw bedrijfsvoering.

Complex
Evenredig met de toename van de mogelijkheden, is ook de complexiteit van de automatisering groter geworden. Het hoge tempo waarmee nieuwe producten op de markt    komen, heeft ertoe geleid dat deze helaas niet altijd meer foutloos zijn. Veel updates, fixes, service-packs e.d. volgen elkaar op, vaak al direct na het uitbrengen van de eerste versie. De fabrikanten en/of leveranciers van de hard- en software verwachten van u als gebruiker dat u deze zelf kunt installeren. Door de combinatie van de diverse hard- en software is dat niet zonder meer mogelijk. Daarnaast zijn er meer risico’s ontstaan. Met het veelvuldig gebruik van internet en e-mail, nemen ook de risico’s toe. Risico’s met betrekking tot virussen, spam, spyware en fishing. Hoe moet u in zo’n geval verder?

Een team
Op basis van de hierboven vermelde argumenten, heeft Perfection een alternatief ontwikkeld in de vorm van de MSO. Deze overeenkomst bestaat uit een diensten- en servicepakket dat u door de modulaire opbouw zelf naar wens kunt samenstellen. Het is mogelijk om voor de kosten van één (assistent) systeembeheerder te beschikken over een team van specialisten op het gebied van onder andere IBM, OKI, HP, Microsoft, Cisco, CITRIX WinFrame en  MetaFrame, Vinca, Sumatra, Orbis en Exact. 

Kennis
U mag van ons verwachten dat het kwaliteits- en kennisniveau van onze medewerkers door jaren ervaring en vele product- en vaardigheidstrainingen hoog is en ook zal blijven.

Flexibel
Waarmee kunnen wij u van dienst zijn? Perfection kent een grote variëteit aan klanten. Waar sommigen een eigen systeembeheerder in dienst hebben, zijn er ook diverse relaties die alles op het gebied van automatisering uitbesteden. Hiertoe kent Perfection een keur aan mogelijkheden binnen haar MSO. U kunt zelf bepalen welke invulling u wenselijk acht.

Modulair
De volgende modules zijn in de MSO opgenomen. Deze worden via het submenu links nader toegelicht.

 • Systeem- en Applicatiebeheer
 • Onsite Systeem- en Applicatiebeheer
 • Remote Systeem- en Applicatiebeheer

 • Ad-hoc support / Helpdesk
 • Telefonische Support
 • Remote Support
 • Weekend- en koopavondsupport
 • Premium Support
 • Synergy Support

 • Specifieke Consultancy
 • Synergy
 • Beveiliging (Security Plus)
 • Beleidsadvisering

 • Perfection +modules
 • Server+
 • Infra+
 • Back-up+
 • Printer+
 • Stand-alone+

 • Response Algemeen

 • Garantie-uitbreiding
 • Vervangende apparatuur en verhuur

Maandelijkse rapportage
Voor een groot aantal modules geldt dat er automatisch een maandelijkse rapportage van de door ons verrichte werkzaamheden wordt verzonden. In dit overzicht worden de verrichte werkzaamheden, inclusief datum, betrokken per­sonen, bestede en resterende tijd, probleemstelling en de geboden oplossing gerapporteerd. Per module zal worden aangegeven of deze rapportage van toepassing is.

Customer Portal
Het is mogelijk om toegang te krijgen tot een beveiligd onderdeel van onze website om allerlei relevante gegevens terug te halen, zoals bezoekverslagen, planning en facturen. Deze toegang is kosteloos voor u beschikbaar bij afsluiting van een MSO.

Voorwaarden
De MSO voorziet in een totaalpakket van diensten inzake uw automatisering. In deze oplossing voor vraagstukken met betrekking tot uw automatisering is rekening gehouden met marktconforme tarieven. Gezien het feit dat we de kosten voor u zo beperkt mogelijk willen houden, zijn er voorwaarden verbonden aan het afsluiten van een MSO.

De MSO wordt afgesloten voor een periode van minimaal drie jaar met stilzwijgende verlenging en wordt per kalenderjaar vooraf gefactureerd. De facturen dienen voor het begin van het nieuwe kalenderjaar te zijn voldaan om aanspraak te kunnen maken op de afgenomen diensten.

Werktijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Cisco - MerakiCitrixExact SoftwareHPEMicrosoftVodafone Ziggo