Onsite Systeem- en Applicatiebeheer

Met de module “Onsite Systeem- en Applicatiebeheer”, krijgt u op locatie de beschikking over meerdere experts op het gebied van uw automatisering. Jaarlijks volgen onze medewerkers diverse product- en vaardigheidstrainingen om hun kennis up-to-date te houden. Verplichte certificeringen staan garant voor het kennisniveau van onze mensen. In plaats van één systeembeheerder heeft u meerdere systeembeheerders die in teamverband functioneren en dagelijks met zeer uiteenlopende zaken worden geconfronteerd. Omdat zij bekend zijn met problemen uit de praktijk, kunnen zij snel en adequaat reageren en problemen voorkomen of verhelpen.

Structurele aanpak
Het systeembeheer is gekoppeld aan een vooraf bepaald aantal dagen/dagdelen op jaarbasis waarvan minimaal 80% door middel van een vaste tijdsplanning wordt afgenomen. Deze vaste tijdsplanning zorgt voor duidelijkheid en structuur. Men weet wanneer de medewerker van Perfection op locatie komt, waardoor eventuele vragen en problemen wat langer kunnen blijven liggen. Ook zorgt de medewerker van Perfection voor een preventieve aanpak zodat problemen voorkomen worden, waarmee meer rust in de organisatie komt. Indien het systeembeheer per dag wordt afgenomen, wordt 8 uren arbeid verricht. Naast deze 8 uren, worden in de vorm van tijd reiskosten berekend op basis van staffels per zone. Indien uw bedrijf zich in Tilburg bevindt, worden geen reiskosten berekend bij gebruikmaking van de systeembeheer. Indien u meer dan 20% ad-hoc uren per jaar nodig heeft, worden deze uren op basis van nacalculatie aan u doorbelast. Natuurlijk kunt u altijd uw module systeem- en applicatiebeheer uitbreiden tegen het voordelige MSO tarief.

Plan van aanpak
Op basis van onze ervaringen zijn er standaarden bepaald met betrekking tot de periodiek te verrichten werkzaam­heden. Het aantal in de MSO op te nemen dagdelen/dagen wordt aan de hand van deze standaarden samen met u afgestemd. Door per werkzaamheid aan te geven hoe vaak deze door ons dient te worden uitgevoerd, kunt u zelf bepalen hoeveel dagen/dagdelen het benodigde systeem- en applicatiebeheer op jaarbasis zal zijn. Uiteraard wordt wel een advies gegeven met betrekking tot hoe vaak een bepaalde werkzaamheid dient te worden uitgevoerd. 

Maandelijkse Rapportage
Maandelijks ontvangt u een overzicht van de door ons verrichte werkzaamheden volgens het overeengekomen plan van aanpak.

Cisco - MerakiCitrixExact SoftwareHPEMicrosoftVodafone Ziggo