Remote Systeem- en Applicatiebeheer

Binnen uw netwerk zijn diverse zaken die regelmatig gecontroleerd moeten worden. U kunt samen met uw contactpersoon bij Perfection bepalen welke werkzaamheden op vastgestelde tijdstippen remote uitgevoerd kunnen worden. Dit zal mede op basis van een standaardformulier geschieden.

 Diverse controlepunten kunnen via een internet- of VPN-verbinding uitgelezen worden. Op basis van de verkregen informatie, die voor u wordt vastgelegd in een rapport, kunnen problemen voortijdig worden voorkomen. U kunt hierbij onder meer denken aan: (te) weinig harde schijfruimte, een server met (te) weinig system resources, een foute back-up, defecte netwerkkaart(en), etc. Deze problemen worden  direct gemeld en opgevolgd door werkzaamheden op locatie of een eventuele aanbieding.

Communicatie
Om remote systeem- en applicatiebeheer te kunnen verzorgen, moet u beschikken over een door Perfection goedgekeurd communicatieconcept. Dit communicatie­concept omvat een beveiligde internetverbinding om in te kunnen loggen op een netwerk of werkstation. Afhankelijk van het aanwezige communicatieconcept en de geïnstalleerde beheersoftware, kunnen meer of minder werkzaamheden plaatsvinden. Eventuele investeringen in communicatie- en beheersoftware staan uiteraard los van deze module. Indien u niet beschikt over een (operationeel) communicatieconcept dat aansluit bij de door u gewenste diensten, kunnen wij u daarvoor een passende aanbieding doen.

Plan van Aanpak 
Remote systeem- en applicatiebeheer wordt uitgevoerd  volgens een vast gedefinieerd plan van aanpak. Hierbij  kunnen werkzaamheden per maand, per kwartaal of per half jaar worden uitgevoerd.

Maandelijkse Rapportage
Maandelijks ontvangt u een overzicht van de door ons verrichte werkzaamheden volgens het overeengekomen plan van aanpak.

Algemeen
Uren niet besteed gedurende een kalenderjaar vervallen per einde van dat jaar.

Cisco - MerakiCitrixExact SoftwareHPEMicrosoftVodafone Ziggo