Perfection +modules

Alle +modules van Perfection vormen complete dienstenpakketten voor de meest bedrijfskritische onderdelen van uw automatisering. Met deze modules verzekert u zich tegen onverwachte kosten in het geval van storing aan één of meerdere hardware componenten.

Alle arbeid die wordt verricht binnen de dekking van deze modules wordt niet aan u doorbelast tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij het eerste bezoek zullen de voorrijkosten ook niet aan u worden doorbelast.

Bij netwerken die door een ander automatiseringsbedrijf zijn ingericht, dient eerst een inventarisatie door een medewerker van Perfection te worden verricht. De kosten van deze inspectie worden op basis van nacalculatie tegen het geldende uurtarief, samen met de voorrijkosten, aan u doorbelast. Op basis van de inventarisatie kan worden besloten dat werkzaamheden of uitbreidingen aan uw server verricht moeten worden, vóórdat deze in de MSO kunnen worden opgenomen. Ook kan worden bepaald dat bepaalde onderdelen worden uitgesloten. Eventuele uitzonderingen zullen worden opgenomen in een bijlage van de MSO.

Binnen de Perfection +modules zijn de volgende zaken afgedekt:

 • Het opheffen van storingen indien defecte hard­warecomponenten worden aangetroffen;
 • Gegarandeerde responsetijden;
 • Geen doorbelasting van voorrijkosten;
 • Geen doorbelasting van arbeidstijd voor het repareren van kapotte componenten;
 • Indien de apparatuur na 12 werkuren na aanvang van de reparatiewerkzaamheden niet is gerepareerd, wordt overgegaan tot het plaatsen van vervangende apparatuur;
 • Geen doorbelasting van de arbeid voor sec het plaatsen van vervangende apparatuur;
 • Eén keer per jaar verplicht kosteloos preventief onderhoud;
 • Tijdens de reparatieperiode zal geen huur over de vervangende apparatuur worden doorbelast.

Vervanging door nieuw
Het is mogelijk dat reparatie van het betreffende apparaat  (server, back-up unit, etc) om bedrijfseconomische redenen niet meer aan te bevelen of mogelijk zelfs onverstandig is. Perfection doet u in dit geval een voorstel voor een nieuw apparaat onder aftrek van de reparatiekosten van het defecte apparaat.

Recovery (specifiek voor server+)
Gezien de grote diversiteit van de inrichting van een server, kan de benodigde arbeid voor het functioneel operationeel maken van de vervangende of gerepareerde server sterk variëren. Om die reden geschieden de zaken die er voor zorgen dat u weer volledig operationeel bent (het installeren van het besturingssysteem en het terugplaatsen van uw back-up) op basis van nacalculatie of binnen de ad-hoc uren van de module “Onsite Systeem- en Applicatiebeheeruren”. Als Perfection uw back-up terugzet, worden na de restore werkzaamheden minimaal de volgende zaken op hun functioneren getest:

 • De server en server resources;
 • Alle netwerkprinters vanaf één werkplek vanuit één applicatie;
 • De toegang tot de applicaties die op het netwerk zijn geïnstalleerd vanaf één werkplek ;
 • De back-up procedure vanaf één werkplek;
 • E-mail functionaliteit vanaf één werkplek;
 • Internettoegang vanaf één werkplek.

De hieronder vermelde werkzaamheden zullen op basis van nacalculatie of onsite systeem- en applicatie- beheeruren worden verrekend en zijn niet opgenomen in de Perfection +modules:

 • Het installeren van het besturingssysteem;
 • Het installeren van overige programmatuur;
 • Het terugzetten van de back-up;
 • Het specifiek configureren van een switch, router of printserver.

Onderstaande Perfection +modules zijn in uw MSO op te nemen:

 

HPE Silver PartnerWebsense Gold PartnerPlatform Outsourcing NederlandExact Certified PartnerVodafoneInnovaphone Authorized Reseller (iAR)APC Reliability Provider PartnerVeeam Silver ProPartnerNutanixRIPE NCCCitrix Silver Solution ProviderCisco Select Certified PartnerVMware Professional Solution ProviderHP Gold Client Virtualization Specialist