Server+

Server+ exclusief recovery
Reparaties en het opheffen van storingen aan (een) file-, communicatie- of applicatieserver(s), vallen alleen onder deze module als een medewerker van Perfection daadwerkelijk defecte hardware componenten in de server aantreft die vervangen moeten worden. Indien u deze module opneemt in uw MSO, zullen alle materialen, de (tijdelijke) vervangende server, het plaatsen van de vervangende server, de reparatie-uren aan uw eigen server en de voorrijkosten niet aan u worden doorbelast. Voor de volledigheid willen wij hierbij nog aangeven dat de werkzaamheden met betrekking tot de installatie van besturingssystemen, programmatuur, data evenals het terugzetten en controleren van back-ups niet in deze module zijn opgenomen. Deze werkzaamheden vallen onder “Server Recovery” en worden afzonderlijk doorbelast in geval van calamiteiten, tenzij u de module “Server+ inclusief recovery” afsluit.

Het doorvoeren van aanpassingen, voor zover noodzakelijk omdat wijzigingen zijn aangebracht door iemand anders dan een Perfection medewerker of naar aanleiding van een door een leverancier geadviseerde c.q. noodzakelijk geachte installatie van bijvoorbeeld een service-pack of fixe, vallen niet onder de module “Server+”. 

Server+ inclusief recovery
In tegenstelling tot hetgeen op de vorige pagina’s is vermeld, heeft u de mogelijkheid om zelfs de recovery zeker te stellen, zonder extra kosten op dat moment. In dit geval wordt het betreffende apparaat volledig teruggebracht in een operationele staat en zijn er geen bijkomende kosten voor de hieraan bestede tijd. Uiteraard zijn de tarieven in dit geval anders. 

Tarieven
Bij de tariefstelling voor Server+ wordt gebruik gemaakt van een bepaald onderscheid. Dit onderscheid wordt gemaakt in verband met een zoveel mogelijk juiste tariefstelling, afgestemd op de zwaarte en complexiteit van (het gebruik van) de server. Hoe zwaarder of complexer de server hoe duurder de te vervangen onderdelen en/of hoe meer tijd er gemoeid is met het operationeel maken van de server. Perfection kent drie varianten:

Basis (Entry): een over het algemeen ‘kleine’ server met weinig capaciteit. Deze server wordt voornamelijk gebruikt als domain controller of mail server (dedicated server);

Mid Range: een wat uitgebreidere server, vaak voor meer dan één toepassing. Voorbeelden zijn een Small Business Server of een server die voor meerdere applicaties wordt gebruikt;

High End: een geavanceerde server uit het MKB segment. Over het algemeen zijn dit database servers, bijvoorbeeld ten behoeve van de back-office of exchange. Dit zijn servers met een behoorlijke capaciteit aan opslag, veiligheid en performance.

HPE Silver PartnerWebsense Gold PartnerPlatform Outsourcing NederlandExact Certified PartnerVodafoneInnovaphone Authorized Reseller (iAR)APC Reliability Provider PartnerVeeam Silver ProPartnerNutanixRIPE NCCCitrix Silver Solution ProviderCisco Select Certified PartnerVMware Professional Solution ProviderHP Gold Client Virtualization Specialist