Response Algemeen

De module “Response Algemeen” geeft u op voorhand de zekerheid van een bezoek bij u op locatie binnen een vooraf vastgestelde tijd (4, 8 of 16 werkuren). Binnen die vastgestelde tijd zal een medewerker van  Perfection bij u op locatie aanwezig zijn om eventuele calamiteiten te verhelpen. 

Response kan worden geclaimd voor elke door u aan te dragen calamiteit op werkstations, servers, printers, etc. Om u te verzekeren van een uitgebreide service, is het raadzaam om deze module op te nemen in uw MSO. Binnen een vooraf overeengekomen aantal response-uren zorgen wij voor een aanpassing van onze planning, zodat een medewerker van onze afdeling Operations bij u op locatie de calamiteit kan verhelpen. 

De te verrichten arbeid wordt op basis van een vooraf bepaald vast uurtarief aan u berekend. Indien u beschikt over de module “Systeem- en Applicatiebeheeruren”, kan de arbeidstijd hiermee worden verrekend. In dit geval geldt wel dat deze uren binnen de nog niet ingeplande ad-hoc uren beschikbaar moeten zijn. Wanneer blijkt dat het aantal nog beschikbare uren niet toereikend is, wordt het normale uurtarief in rekening gebracht. Ook heeft u dan de mogelijkheid tot het aanschaffen van voordeeluren.

Tarieven
De tariefstelling is progressief. U betaalt allereerst een vast basisbedrag en vervolgens een variabel “response-reactietarief”. Hierbij komt het uurtarief of de verrekening met de uren binnen de module “Systeem- en Applicatiebeheeruren”. Hoe vaker u binnen de gewenste tijd response wenst, hoe hoger het response-reactietarief. Door deze opzet betaalt u alleen als u daadwerkelijk gebruik maakt van de module “Response Algemeen”. Het basis jaar­bedrag is noodzakelijk om binnen de planning tijd en ruimte te reserveren voor de verwachte aanspraak op deze module.

 

Cisco - MerakiCitrixExact SoftwareHPEMicrosoftVodafone Ziggo